Digidexo.com

Pre-takts Signs

Pre-takts Signs


Å vite advarselen tegn på et slag kan redde ditt liv eller livet til en kjær. Ifølge Center for Disease Control, i de senere årene hjerneslag har vært "den tredje største dødsårsaken i USA." Hvis du legger merke til pre-takts tegn, som kommer plutselig, ringe 911 umiddelbart, eller har noen ringer for deg. Jo lengre avbrudd i blodtilførselen til hjernen din, jo mer alvorlig skaden være. Jo raskere du er behandlet, jo bedre sjansene dine for å bli frisk. Fem store tegn kan tyde på en forestående slag.

Plutselig nummenhet eller svakhet

Dersom du opplever plutselig nummenhet eller svakhet i ansikt, arm eller ben, kan du være å få slag. Vanligvis, nummenhet eller svakhet oppstår på den ene siden av kroppen din.

Forvirring

Plutselig forvirring, talevansker eller forståelse når noen snakker til deg er et tegn på et slag.

Vision Problemer

Plutselige synsproblemer i ett eller begge øyne kan være en indikasjon på et slag.

Vanskelighetsgrad Walking

Å ha plutselige problemer med å gå, tap av balanse og svimmelhet kan være advarsler av et slag.

Plutselig, alvorlig hodepine

Hvis du har en plutselig, alvorlig hodepine og ikke vet årsaken, kan dette bety et slag.

Risiko

Risikoen for hjerneslag øker hvis du har høyt blodtrykk, hjertesykdom, diabetes, høyt kolesterol og røyking.