Digidexo.com

Behandling for lungekreft hos eldre

Lungekreft er preget av ukontrollert vekst av celler lining lungene. Ifølge National Cancer Institute (NCI), median alder hvor lungekreft ble diagnostisert 2002-2006 i USA var 71 år.

Betydning

Ifølge NCI, er nesten 220.000 tilfeller av lungekreft diagnostisert hvert år i USA med nesten 160.000 pasienter gi etter for sykdommen.

Behandlingstilbud for eldre

Det er ingen fullstendig herding, men strålingsterapi, kjemoterapi og hormonterapi er ansett for å være effektive i å kontrollere proliferasjon av maligne celler i eldre pasienter.

Fordeler

Eldre pasienter som ikke klarer å gjennomgå kirurgisk fjerning av kreftceller ofte nytte av strålebehandling og cellegift fordi de er minimal invasiv og involvere lite smerter.

Survival priser

NCI rapporterer at gjennomsnittlig fem-års overlevelse for lungekreft pasienter er om lag 16 prosent for personer over 50 år. Imidlertid kan hastigheten variere avhengig av stadium og spredningen av kreften.

Side Effects

Bivirkninger av stråling og kjemoterapi når det brukes eldre lungekreftpasienter til behandling inkluderer håravfall, redusert appetitt, tretthet og pustevansker.

Clinical Trials

Ulike kombinasjoner av stoffer som carboplatin, pacitaxel og gemcitabin blir testet i laboratorier for sitt potensial i behandling av eldre lungekreftpasienter i fremtiden.