Digidexo.com

Forskjellen mellom læring funksjonshemmede og psykisk funksjonssvikt

Forskjellen mellom læring funksjonshemmede og psykisk funksjonssvikt


Mentalt utfordret folk har under gjennomsnittet IQ og forventes å ha vanskeligheter læring. Men læring-funksjonshemmede mennesker har gjennomsnittlig eller over gjennomsnittet IQ men lærer på nivåer langt under forventet evne. Lærevansker er en rekke nevrologiske lidelser som produserer lærevansker og må ikke forveksles med de vanskelighetene av folk som er mentalt utfordret. De vanligste lærevansker er beskrevet nedenfor.

Dysleksi

Dysleksi refererer til problemer med å forstå skriftlige ord, og blir noen ganger kalt "lesing funksjonshemming."

Dyskalkuli

Dyscalculia er vanskeligheten med å forstå matematiske begreper og manipulere tall og kvantitative data.

Dysgraphia

Dysgraphia er problemer med å skrive, inkludert forming figurer og bor innenfor nødvendige grenser.

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) fungere som lærevansker når de forstyrre en persons evne til å fokusere og fullføre oppgaver.

Nonverbal Disorders

Nonverbal lidelser, slik som de i Aspergers spekteret, påvirke læring ved å forstyrre sosial atferd, samt intuitiv og evaluerende funksjon.