Digidexo.com

Hvordan diagnostisere Esophagitis

Hvordan diagnostisere Esophagitis


Esophagitis er eventuelle betennelser i spiserøret. Det er vanligvis forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom, men kan også skyldes infeksjon, medisiner, strålebehandling, sykdom og traumer. Infeksiøs øsofagitt er vanlig hos immunsupprimerte pasienter; fungal øsofagitt kan være forårsaket av sykdommer som forstyrrer esophageal peristaltikk, slik som achlasia, esophageal neoplasi og systemisk sklerose. Medisiner kan forårsake øsofagitt ved å undertrykke immunforsvaret eller ved lokale skader. Her er hvordan å diagnostisere øsofagitt.

Hvordan diagnostisere Esophagitis

Observer som viser symptomer på øsofagitt. Disse består vanligvis av vanskeligheter og smerte med å svelge med underernæring i alvorlige tilfeller. Livstruende blødning kan også forekomme i sjeldne tilfeller.

•  Skaff pasientens sykehistorie. Nyere antibiotika bruk, immunsuppressiv behandling, steroidbehandling og systemisk sykdom all støtte en diagnose av øsofagitt.

Gjennomføre en fysisk undersøkelse for å finne symptomer på avansert øsofagitt. Disse kan inkludere mage og smerter i epigastriet, halsbrann, kvalme, retrosternale ubehag og smerte. Oppkast av blod kan også forekomme.

Utfør laboratorietester når øsofagitt er mistenkt. Laboratoriestudier er normalt begrenset til en komplett blodceller og CD4-tall hos immunsupprimerte pasienter for å fastslå omfanget av immunsuppresjon.

Run barium studier som den første avbildning test hvis smertene og vanskelighetene med å svelge er ikke så alvorlig.

Bruk en øvre endoskopi som primær diagnostisk verktøy i tilfeller av alvorlig smertefull svelging fordi dette er et spesifikt symptom på øsofagitt. En endoskopi gir mer diagnostisk informasjon enn en barium studie og er mer nøyaktig for slimhinnene detalj.