Digidexo.com

Handling-Myoklonus nyresvikt syndrom

Handling-Myoklonus nyresvikt syndrom


Myoklonus er, ifølge National Institute of nevrologiske lidelser og hjerneslag, en fysisk hendelse der en muskel kontrakter og deretter slapper av. Action-myoklonus nyresvikt syndrom (AMRF syndrom) er en meget sjelden tilstand med både fysiologiske og nevrologiske effekter.

Onset

Nevrologi tidsskriftet "Brain" rapporterer at utbruddet av tilstanden begynner vanligvis i 20-årene eller 30-årene. Men nyre (nyre) problemer generelt begynner å manifestere før til full utbruddet av AMRF syndrom.

Årsaker

Årsakene til den tilstand forblir uklar. Det er bevis som tyder på at tilstanden er genetisk i basis og arvet gjennom recessive gener.

Symptomer

Symptomene på AMRF syndrom inkluderer skjelvinger, ataksi og kramper. "Brain" bemerker at nyresvikt vil manifestere som tilstanden utvikler seg, men at kognitiv funksjon er ikke påvirket av tilstanden.

Behandlinger

De primære behandlingstilbud er dialyse eller nyretransplantasjon for å løse nyresvikt. Reseptbelagte medisiner kan brukes til å redusere forekomsten av skjelvinger og kramper.

Long Term

Dersom nyresvikt går udiagnostisert, er tilstanden vanligvis dødelig. Dersom nyresvikt er hensiktsmessig behandlet, og de andre nevrologiske funksjoner blir styrt, kan det forlenge livet til pasienten, men varigheten varierer fra tilfelle til tilfelle.