Digidexo.com

Komplikasjoner av astma i barneårene

Barneastma det ikke noe å bli ignorert. Det er en alvorlig, kronisk sykdom som kan være dødelig. Barndommen astma kan endre livskvaliteten for både pasienten og resten av familien, med barn som mangler en god del av skolen og foreldrene en lik mengde arbeid.

Sykehusinnleggelse

Barndom astma angrep føre til om lag tre millioner besøk til leger og 200.000 sykehusopphold i USA hvert år.

Bronkial Tube Damage

Barndommen astma kan føre til en innsnevring av bronkiene, som ikke kan korrigeres, og kan føre til livslang pusteproblemer.

Medisinering Side Effects

Orale kortikosteroider, som brukes til å redusere hevelse, kan ha bivirkninger som for eksempel bremse barnets veksthastighet, svimmelhet, kvalme, dårlig fordøyelse, økt appetitt, vektøkning, slapphet og søvnforstyrrelser.

Alvorlig Hoste

Barndommen astma kan føre til en vedvarende, kronisk hoste.

Voksen Astma

Når du har astma, har du den for livet, men i ca 50% av barn med astma, symptomene minske etter hvert som de blir eldre. Imidlertid vil omtrent halvparten av disse barna se symptomene på nytt vises når de er mellom 30 og 40.