Digidexo.com

Bendelorm Sykdommer

Det finnes flere forskjellige typer bendelorm sykdom (også kalt cestodiasis) som primært er forårsaket av inntak av kokt kjøtt og fisk. Bendelorm sykdommer er utbredt på steder hvor sanitærforholdene er substandard.

Cysticerkose

Cysticerkose er forårsaket av inntak av larver av bendelorm arter Taenia Solium. Larvene lever og vokser utenfor tarmen og kan spre seg til andre deler av kroppen.

Neurocysticercosis

Neurocysticercosis er en alvorlig tilstand som er forårsaket av en infeksjon av sentralnervesystemet. Neurocysticercosis kan føre til anfall og død.

Hymenolepiasis

Den Hymenolepis diminuta og Hymenolepis nana er arter av bendelorm som forårsaker en tilstand som kalles hymenolepiasis, som er preget av langvarig diaré og svakhet.

Diphyllobothriasis

Fisken bendelorm, også kalt Diphyllobothrium latum, fører til en tilstand som kalles diphyllobothriasis. Denne art av bendelorm er funnet i kokt ferskvannsfisk.

Taeniasis

Taenia saginata (finnes i kokt oksekjøtt) og Taenia Solium (finnes i kokt svinekjøtt) føre til en tilstand som kalles taeniasis.

Behandling

Følgende medisiner brukes til å behandle de fleste tilfeller av bendelorm sykdom: niclosamide, albendazole og praziquantel.