Digidexo.com

Hva er behandlingen for hypertensive haster?

Hypertensive haster, eller alvorlig hypertensjon, er en medisinsk tilstand av svært høyt blodtrykk som bør vurderes av et sykehus lege. Pasienter med hypertensive haster bør overvåkes på et sykehus akuttmottaket og behandles med medisiner.

Emergency Care

Ifølge Cleveland Clinic, folk med hypertensive haster har systolisk blodtrykk større enn 180 millimeter kvikksølv og diastolisk blodtrykk større enn 110. Pasienter med symptomer som hodepine og kortpustethet kan kreve umiddelbar behandling for å redusere blodtrykket.

Kaptopril

Hypertensive haster pasienter kan motta Captopril i akuttmottaket for å redusere blodtrykket. Men dette stoff kan øke en pasients risiko for nyresvikt.

Klonidin

Klonidin kan brukes til å behandle alvorlig hypertensjon; denne medisinen kan føre til tørr munn eller døsighet.

Labetalol

Akuttmottaket leger kan bruke labetalol å redusere blodtrykket hos pasienter med hypertensive haster. Bivirkninger av dette stoffet kan være innsnevring av bronkiene i lungene.

Amlodipin

Hypertensive haster pasienter kan motta amlodipin i et sykehus akuttmottaket. Brukere av dette stoffet kan ha en økt risiko for unormal hjerterytme kalles takykardi.