Digidexo.com

The Biology of Depression

Mange tror at depresjon er bare en tilstand av tristhet eller en episode av "følelsen ned." Men depresjon er en kronisk medisinsk sykdom. Det påvirker kroppen både mentalt og fysisk. Biologiske faktorer kan være årsaken til depresjon.

Effekter på kroppen

Depresjon kan ta en fysisk toll på kroppen. Noen fysiske symptomer inkluderer ryggsmerter, hodepine, tretthet, svakhet og endring i appetitt.

Nevrotransmittere

Nevrotransmittere er kjemikalier i hjernen som bidrar til hjernen sende signaler i hele kroppen. Forskere tror at mangel på to nevrotransmittere, kalt serotonin og noradrenalin, er delvis ansvarlig for depresjon.

Hormoner

Hormonell ubalanse kan være en annen årsak til biologisk depresjon. Spesielt har forskere funnet ut at en ubalanse av et hormon kalt kortisol kan spille en rolle i depresjon. Men det er fortsatt noen spekulasjoner om hvorvidt ubalansen er en årsak eller virkning av depresjon.

Genetikk

Hvis en person har familiemedlemmer som lider av depresjon, så er det mer sannsynlig at han vil lide av sykdommen også. Derfor kan genetikk spiller også en rolle i depresjon.

Hjerne Forskjeller

Fysiske abnormaliteter og forskjeller i strukturen i hjernen har blitt oppdaget i pasienter med depresjon. Disse fysiske forskjeller i hjernen tyder på at abnormaliteter kunne være en årsak til depresjon.