Digidexo.com

Tester brukes for å diagnostisere Alzheimers

Tester brukes for å diagnostisere Alzheimers


Alzheimers sykdom er en progressiv hjernesykdom som ødelegger hjerneceller og forårsaker demens. Demens beskriver en gruppe av symptomer som svekket hukommelse, personlighet og atferdsendringer og en nedgang i kognitiv funksjon som forstyrrer dagliglivet. Det er ingen enkelt test for å diagnose nøyaktig Alzheimers per august 2009. Prosessen med å diagnostisere denne sykdommen omfatter flere trinn som involverer screenings, medisinske vurderinger og tester for å utelukke andre tilstander som kan forårsake demens og for å se etter tegn på hjerne unormalt.

Mental Status tester

Mental status testene er gitt til diagnose Alzheimers ved å hjelpe en lege å vite om en person er klar over symptomene, har en forståelse av tid og rom, og har passende hjernen funksjonalitet. The mini-mental tilstand eksamen er en test som bruker en rekke spørsmål for å avgjøre den enkeltes spekter av mentale ferdigheter. Personen poeng ved å svare riktig på spørsmål som involverer hukommelse, grunnleggende kunnskap og enkle beregninger. Testresultatene indikerer dersom den enkelte har demens og om det er milde til alvorlige. En annen test som brukes til å evaluere mental status er "mini-brikke". Denne testen har to oppgaver, (1) Man må huske, og deretter et par minutter senere, gjenta navnene på tre dagligdagse gjenstander, og (2) å tegne en sirkel for å representere en klokke som viser alle 12 tall på riktig sted med en gang spurt av sensor.

Fysiske diagnosetester

Fysiske diagnostiske tester for Alzheimers inkluderer et intervju for å lære pasientens medisinske historie og helsevaner, en medisinsk screening for å finne indikasjoner på underliggende forhold og laboratorieprøver for å finne andre helsemessige problemer. Legen vil spørre om medisiner, kosthold og bruk av alkohol. Pasientens vitale tegn vil bli sjekket, og blod- og urinprøver vil bli tatt for å se etter tegn på andre plager som kan føre til demens-lignende symptomer.

Nevrologisk eksamen

En person med mistanke om Alzheimers sykdom kan bli referert til en nerve for testing av sin nervesystemet og hjernen. Under evalueringen, er pasientens koordinering, tale, øyebevegelser og reflekser testet. Legen vil også se etter indikasjoner på andre sykdommer eller tilstander som kan føre til hjerneskader.

Brain Imaging

Avbildning av hjernen brukes til å diagnostisere Alzheimers ved å se etter abnormaliteter i hjernen. Strukturell avbildning med magnetisk resonans imaging (MRI) og computertomografi (CT) skanner gi informasjon om stillingen, form eller volum av hjernevev. Forskere lærer flere måter å bruke hjernen scan teknologi som kan bidra til å diagnostisere Alzheimers i fremtiden. Skanning ved hjelp MR og PET-tallet (positronemisjonstomografi) kan også måle endringer i bestemte områder av hjernen som kan være tidlige indikatorer på Alzheimers.

Betydning

Når det er mistanke om Alzheimers i et individ, er det viktig å starte testing prosessen så tidlig som mulig. Når Alzheimers er diagnostisert tidlig, behandlingsalternativer er generelt mer effektive og kan bremse nedgangen. En nøyaktig og tidlig diagnose gir pasienten og deres kjære med mer tid til å forberede seg på langsiktig omsorg og for å forlenge uavhengighet så lenge som mulig.