Digidexo.com

Viktigste årsakene til Stress

Litt stress kan være nyttig i å motivere deg eller hjelpe deg å oppnå ting som trenger å få gjort. Imidlertid kan for mye stress i ditt liv fra det sosiale eller fysiske miljøet eller fra i ditt eget sinn føre til alvorlige konsekvenser for din fysiske og mentale helse. Ifølge National Library of Medicine og National Institutes of Mental Health, de viktigste årsakene til stress omfatte visse livsstilsfaktorer og sosiale relasjoner.

Hverdagen

De små irritasjonsmomenter i hverdagen, for eksempel trafikkproblemer, lange linjer, en glemt lommebok eller nøkler, og andre uhell kan legge opp og resultere i en betydelig mengde stress.

Sykdom

Hvis du eller et nært familiemedlem som du leve med eller omsorg for har en alvorlig helsetilstand som kreft eller demens, kan du oppleve både fysisk og psykisk stress.

Arbeid

Konkurranse, lange timer, en krevende sjef, hensynsløs kollegaer, lav lønn, og menial eller overdrevent vanskelige oppgaver på jobben er noen av de viktigste årsakene til følelsesmessig stress i arbeids voksne.

Penger

Pengeproblemer er en kilde til stress for mange enkeltpersoner og alvorlige økonomiske situasjoner som for eksempel tap av jobb eller konkurs kan føre til klinisk depresjon og angstlidelser.

Familie

Selv om du kan elske din familie, kan de forårsake en betydelig mengde stress fra ulydig regler, mangel på respekt, skyldfølelse, og konformitetspress med visse familieverdier og forventede forpliktelser.

Miljøforhold

Hvis du bor i et utrygt nabolag, har hyppige avbrudd fra høy lyd eller hvis ditt hjem er i dårlig forfatning, kan disse miljøforhold føre til at du opplever kronisk stress, og kan bidra til andre problemer som søvnforstyrrelser.