Digidexo.com

AIDS nevropati Treatment

AIDS nevropati Treatment


En av de mer smertefulle tilstander som er forbundet med AIDS er AIDS-relatert nevropati. Denne tilstanden kan være vanskelig å behandle, og kan ha en eller flere underliggende årsaker.

AIDS-relatert nevropati

Nevropati rammer opp til 1/3 av alle AIDS-pasienter og fører til betydelig smerte som nervene miste sine beskyttende belegg. Nevropati kan forårsakes av HIV-viruset, opportunistiske infeksjoner, vitaminmangel eller alkoholmisbruk.

Antiretrovirale legemidler og nevropati

Nukleoside reverstranskriptasehemmere, en klasse av antiretroviral medisiner som brukes til å behandle AIDS, fører ofte perifer neuropati som en bivirkning. Andre legemidler som Dapsone og Thalidomide, som kan brukes til å behandle AIDS-relaterte problemer, kan også føre til nevropati.

Symptomer på nevropati

Symptomer på AIDS-relatert nevropati kan omfatte en prikking nummenhet i hender og føtter. Som nevropati øker i alvorlighetsgrad, kan dette nummenhet bli erstattet med en verkende eller brennende følelse.

Primær behandling

For å behandle AIDS-relatert nevropati, må den underliggende årsaken skal behandles. Dette kan innebære å redusere virusmengde, behandling av opportunistiske infeksjoner, endre HIV medisiner eller redusere alkoholforbruket.

Pain Relief

Smerter forbundet med AIDS-relatert nevropati kan ende opp med å bli alvorlig. Gabapentin, også kjent som Neurontin, er vanligvis gitt for å behandle smerte forbundet med nevropati.