Digidexo.com

Preklinisk Oncology Testing

Preklinisk onkologi testing innebærer å drive onkologi forskning uten å bruke menneskelige kreftpasienter som fag for å oppdage årsakene til kreft og vurdere effektiviteten av foreslåtte behandlinger og kurer. Testing kan anvende enten in vitro tester teknikker, in vivo testing teknikker eller begge deler.

In Vitro

In vitro, en latinsk setning, betyr "i glasset", og refererer til testing som er gjort i et reagensrør, petriskål, eller en annen slik beholder. In vitro-testing av onkologiske anvendelser inkluderer celleproliferasjon og levedyktighet assays, intracellulære kalsium-fluks assays, angiogenese, radioligandbindingsanalyser og hypoksi-analyser.

In Vivo

In vivo, også en latinsk frase, betyr "i levende ting", og viser til tester som er gjort i løpet av en levende ting, for eksempel en mus. In vivo onkologiske testing bruksområder er xenografts for svulst induksjon, medikamentdosering, toksisitetsstudier, histologi, små dyr imaging, og prøvetaking.

Testing Providers

Testing leverandører inkluderer både universiteter, for eksempel Stanford University og McMaster University, samt private organisasjoner som American Society of Clinical Oncology (ASCO).