Digidexo.com

Symptomer på Bad Gas i en bil

En bensindrevet motor trenger en kombinasjon av både bensin og luft for å starte og kjøre. Rene, høykvalitets gass er nødvendig for å maksimere motorens drift. Bad gass kan alvorlig forstyrre normal drift av motoren og forårsake en rekke performance-relaterte symptomer.

Motor Pinging

En viktig symptom på dårlig gass er motoren pinging eller banking, noe som vanligvis forekommer som et resultat av dårlig eller ufullstendig forbrenningsmotor. Bad bensin, som er en betegnelse som vanligvis anvendes for å referere til bensin som har et høyt vanninnhold eller utilstrekkelig oktan, ikke antennes og brenner inne i motorsylindrene, så vel som høy kvalitet bensin. Dette fører vanligvis motor pinging, spesielt under akselerasjon når feil motor forbrenning blir mer uttalt.

Motor Dieseling

Motor dieseling oppstår når bilens motor fortsetter å kjøre uberegnelig, eller diesel, etter at motoren er slått av. Dette kan skje for en rekke grunner, men dårlig bensin er en av de viktigste årsaker. Bad gass med høyt vanninnhold forårsaker ofte ufullstendig og unormal motor forbrenning, inkludert unormal forbrenning som noen ganger oppstår i flere sekunder etter motor utkobling.

Redusert Motorytelse

Bad gass ikke antennes og brenne samt høy kvalitet gass. Som et resultat av dårlig gass vanligvis resulterer i dårlig motorytelse og redusert motorkraft. Riktig motor forbrenning er nødvendig for maksimal motorkraft og ytelse. Eventuelle forstyrrelser i normal motor forbrenning kan redusere motoreffekten og negativt hindre normal motorytelse.

Motor Nøling

En motor vil ofte nøler, eller snuble, under akselerasjon på grunn av effektene av dårlig gass. Motor nøle ofte oppstår som et resultat av ufullstendig motor forbrenning, som kan være forårsaket av dårlig gass, i tillegg til drivstoff leveringsproblemer og tennplugg misfires. Vanligvis dårlig gass som har utilstrekkelig oktan, som reduserer dens brennbarhet, er den mest sannsynlige type gass for å produsere motoren nøle.

Hard-start

Et kjøretøy motor som er vanskelig å starte kan ofte være et symptom på dårlig gass. Tenning er avhengig av en jevn strøm av ren, høykvalitets gass inn i motorens sylindre, hvor gassen antennes av tennplugger, som i sin tur fører til en motor for å starte. Bad gass med lavt oktan eller høyt vanninnhold kan forhindre eller alvorlig retardere første forbrenningsmotor, som kan forårsake vanskelig-start.