Digidexo.com

Merk Krav til Pediatric Sprøyter

Merk Krav til Pediatric Sprøyter


Riktig merking metoder for pediatriske sprøyter sikre nøyaktighet i måling av medisiner. Pediatriske sprøyter er tilgjengelig i en rekke størrelser, i motsetning til voksne sprøyter, og må merkes ordentlig slik at barn får trygge doser av medisiner. Sykehus og farmasøyter må forholde seg til krav til merking for å sikre denne metoden for medisinering levering er nøyaktig og korrekt til enhver tid.

Strekkoder

Pediatriske sprøyte etiketter må koble pasienten til medisinering. Vanligvis strekkoder brukes til å koble en spesiell sprøyte til den enkelte pasient. Strekkoden bør knyttes til både pasient og medisinering. Denne unike strekkoden gir spesifikke dose beløp for den enkelte pasient. Hvis en strekkode mismatch vises, kan leverandører bekrefte at enten feil pasient eller feil medisinering er involvert.

Etikett Informasjon

Ifølge felles kommisjon om akkreditering av helsetjenester organisasjoner, må pediatriske sprøyte etiketter inkludere medikamentnavn, konsentrasjon, forberedelse dato som viser en 24-timers vindu eller mindre, utløpsdato og en brukeridentifikasjon.

Beregning

En spesifikk for barn beregning bladet skal brukes til å beregne sprøyte doser for pasienter i en kritisk tilstand og sprøyter som brukes for generelle medisiner. Noen ansatte som arbeider direkte med barn sprøyter bør være godt trente og dyktige på å utarbeide disse medisiner for pasienter og forstå at doser varierer i henhold til pasientens behov. Ansatte bør få opplæring i neonatale og pediatriske apotek tjenester. Pediatriske sprøytene skal beregnes i henhold til alder og vekt av den pediatriske pasienten.

Lagring Merking

Pediatriske sprøytene skal oppbevares atskilt fra voksne sprøyter. Dette vil eliminere enhver sammenblanding hvori voksen sprøyter er brukt i stedet for en angitt dose-spesifikke pediatrisk sprøyte.