Digidexo.com

Mageproblemer hos barn

Mageproblemer hos barn


De fleste barn klager over å ha magesmerter på ett eller annet tidspunkt. Disse smerter er vanligvis ikke alvorlig. Men noen ganger er de indikatorer på mer alvorlige mageproblemer som krever legehjelp.

Effekter

Barn med mageproblemer vil oppleve smerter, oppblåsthet, kvalme, diaré og gass.

Årsaker

Årsaker til mage problem spenner fra noe barnet spiste til mer alvorlige problemer som for eksempel infeksjoner, hodeskader og sår.

Identifikasjon

Å identifisere hva som forårsaker en barnets mage problem, vil en lege fullføre en fysisk eksamen og stille spørsmål for å finne ut hva hendelsene førte opp til magen problem. Legen vil ta blod og fullføre en urinalysis også.

Behandlinger

Behandlinger for mageproblemer hos barn varierer basert på den underliggende tilstand som forårsaker problemet. Noen behandlinger for mageproblemer hos barn er hvile, medisiner og væsker.

Advarsel

Noen mageproblemer hos barn er livstruende. Det er viktig å søke legehjelp umiddelbart dersom symptomene forverres eller vedvarer i mer enn noen få dager.