Digidexo.com

Hvordan Beregn URR

Hvordan Beregn URR


For de som er på dialyse, er URR en viktig nummer. URR står for urea reduksjonsforholdet, som er en test for hvor vellykket en serie av dialysesesjoner har vært i den reduserende urea i kroppen. Den URR beregnes ut fra resultatene av blod urea nitrogen (BUN) tester, som måler urea-produserte nitrogen i blodet, og, ifølge National Kidney Urologiske Diseases Information Clearinghouse, bør utføres hver 12-14 behandlinger. Den URR hjelper måle en behandling er effekt.

Hvordan Beregn URR

Trekk fra bun testresultater tatt etter dialyse fra testresultatene tatt fra før dialyse. For eksempel, hvis den post-dialyse nummer er 90, og den før-dialyse nummer er 30, å subtrahere 30 fra 90 til å nå 60.

•  Del forskjell beregnet i forrige trinn ved BUN resultater etter dialyse. For dette eksempelet, 60 delt på 90 tilsvarer 2/3 eller 0,6667.

Multipliser kvotienten fra forrige trinn med 100 for å beregne URR. For dette eksempelet, 0,6667 multiplisert med 100 lik 66.67. Den URR er 66.67 prosent, noe som er tilstrekkelig siden det er møter det anbefalte minimum 65 prosent.