Digidexo.com

Hvordan skrive omsorg planer for sykehjem

Føderal lov krever at sykehjem utvikle omsorgsplaner for alle beboerne. En omsorgsplan, som kan ta opp både medisinske og ikke-medisinske problemstillinger, skisserer hvordan sykehjemmet personalet vil hjelpe en person bosatt, listing hva hver medarbeider vil gjøre og når det vil skje. For eksempel kan en tiltaksplan listen som et sykehjem bosatt trenger for å bygge styrke og vedlikeholde muskler ved å gå en viss distanse hver dag. En god omsorg plan forenkler kommunikasjon mellom sykehjem ansatte og sørger for at innbyggernes behov blir møtt. Noen kjent med beboeren skal kunne plukke opp sykehjem omsorg plan og vet hvordan de skal ta vare på de fastboende.

Bruksanvisning

Hvordan skrive omsorg planer for sykehjem

Fullfør en omfattende vurdering av beboerens fysiske, sosiale, emosjonelle og mentale behov. Hvert sykehjem kan ha et sett med standard protokoller for å bruke når man vurderer en beboerens behov.

Monter en Omsorgsplan teamet som skal jobbe sammen for å utvikle Omsorgsplan. Omsorgsplan teamet kan omfatte sykehjem ansatte, bosatt lege, beboerens familie, og beboeren.

Utvikle en liste over beboerens problemer. Problemet listen kan inneholde medisinske diagnoser, fysiske svakheter, familieproblemer, sosial tilbaketrekning, og eventuelle andre elementer som påvirker den beboerens helse og trivsel.

For hvert problem oppført, avgjøre om det kan bli bedre med hensiktsmessige tiltak og handling, er neppe bedre, men kan opprettholdes, eller er usannsynlig å forbedre og vil trolig fortsette å svekkes.

For hvert problem som kan bli bedre, utvikle konkrete, målbare og oppnåelige mål for å bedre problemet.

For hvert problem som kan opprettholdes, utvikle konkrete, målbare og oppnåelige mål er utformet for å holde problemet blir verre eller fra utviklings komplikasjoner.

For hvert problem som trolig vil fortsette å svekkes, utvikle konkrete, målbare og oppnåelige mål som vil forsinke eller langsom forverring og som vil gi de fastboende med optimal komfort og livskvalitet.

Utvikle tiltak og planer for å nå hvert mål. Intervensjoner og planer må innlemme legens ordre, anlegg politikk, og aksepterte standarder for omsorg. Beboeren og beboerens familie kan også gi innspill til tiltak og planer.

Tips og advarsler

  • Et anlegg bør gjennomføre en innledende sykehjem omsorg plan innen 24 timer etter en beboerens adgang til sykehjemmet. En full omsorg plan bør være på plass innen 21 dager.
  • Begge sykehjemsbeboere og deres familier kan delta i møter for å utvikle og gjennomgang sykehjem omsorg planer.
  • Sykehjem omsorg planer må gjennomgås og endres som beboerens behov endre eller minst hvert år.