Digidexo.com

Deksametason Behandling for Poison Ivy

Deksametason Behandling for Poison Ivy


Deksametason er et steroid medikament som er administrert oralt eller intravenøst. Dette stoffet brukes til å behandle hudsykdommer som gift eføy og andre medisinske tilstander. Leddgikt, ulcerøs kolitt og psoriasis kan behandles med deksametason.

Allergisk reaksjon

Ifølge Drugs.com, en patientâ € ™ s allergisk reaksjon på deksametason krever rask legehjelp og kan omfatte puste problemer, hud elveblest og hevelser i ansiktet.

Side Effects

Deksametason pasienter kan oppleve bivirkninger som synsproblemer, vektøkning eller depresjon som må diskuteres med lege. Blodig avføring og veldig høyt blodtrykk har skjedd med denne medisinen.

Long Term Bruk

Langvarig bruk av høye doser av deksametason kan føre til tynning hud som lett får blåmerker, impotens eller endringer i kroppsfett.

Legemiddelinteraksjoner

Pasienter som bruker aspirin, diuretika eller blodfortynnende bør diskutere riktig bruk av deksametason med en lege.

Forholdsregler

Deksametason brukere kan utvikle et svekket immunsystem og bør ikke få en lever vaksine. De bør også unngå folk som er syke, og ringe en lege hvis de blir utsatt for vannkopper eller meslinger.