Digidexo.com

Betyr Repetisjon Forbedre Utenat?

Betyr Repetisjon Forbedre Utenat?


Informasjon du lærer gjennom repetisjon går inn i korttidsminnet, og er lett glemt mindre det er overført til langtidshukommelsen. Heldigvis finnes det måter du kan bruke repetisjon å forankre nytt materiale i langtidshukommelsen, der det vil være mer nyttig.

Pay Attention

Når memorere informasjon, minimere distraksjoner og unngå multitasking. Siden utenatlæring og multitasking bruke ulike områder av hjernen, gjør dem samtidig skaper problemer. Repetisjon hjelper ikke memorization mindre hjernen din er opptatt med det nye materialet.

Vær tålmodig

Informasjon overføres ikke umiddelbart fra kortsiktig til langsiktig hukommelse. Det tar tid. Flere vurderinger over flere dager eller uker bidrar til å flytte nytt materiale til din langsiktige minne.

Gjør Tilkoblinger

Bygge videre på det du allerede vet. Hvis du memorere en berømt tale, oppdatere deg på sin historiske kontekst, og deretter lese talen på nytt. Hvis du evaluere ny informasjon med mål om å forstå det fra flere vinkler, vil du bygge på fundamentet av tidligere kunnskap og lære materialet ikke bare raskere, men mer grundig.

Shake ting opp

Repetisjon trenger ikke å være kjedelig. Ta notater. Les dem til deg selv, så les dem høyt. Synge dem. Tegn et diagram. Ha en dialog om dine notater med noen andre. Lag flash-kort. Bruk av flere teknikker som gjør utenatlæring enklere og mer moro, og entusiasme forbedrer læring.