Digidexo.com

Addiction behandling for kokain

Crack er et svært vanedannende stoff som fungerer som en stimulerende. Tallrike behandling alternativer er tilgjengelige for behandling av crack-avhengighet.

Medisinering

Ingen FDA-godkjente medisiner er tilgjengelige for behandling av avhengighet til crack. For alkohol avhengighet, Anabuse blokkerer effekten av alkohol og fører til kvalme etter inntak av alkohol. En lignende medisiner for crack-avhengighet kan være effektiv i behandling.

Terapi

Deltar individuelle eller gruppeterapitimer er et alternativ tilgjengelig for behandling av crack-avhengighet og hindre tilbakefall. En sertifisert rusmisbruk rådgiver eller en lisensiert klinisk sosionom vanligvis tilbyr disse tjenestene.

Anonyme Narkomane

Narkotiske Anonyme møter er tilgjengelig i mange områder. Disse møtene gir en mulighet for å dele erfaringer og problemer forbundet med rusmiddelavhengighet. Disse møtene er gratis og gir ikke rådgivningstjenester.

Innleggelse

Døgnbehandling er tilgjengelig for crack-avhengighet. Disse er vanligvis kortvarige sykehusopphold som gir et sted for detoxing fra crack og konstruere en oppfølging plan for å hindre tilbakefall.

Residential

Residential behandling er også tilgjengelig for crack-avhengighet. Disse er "gruppe hjem" fasiliteter som yter tjenester inkludert yrkesrettet attføring og instruksjon om bruk av samfunnets ressurser, og har det endelige målet for de fastboende å bli selvstendig i samfunnet.