Digidexo.com

Hva er farene ved å spise mat Mold?

Former er små sopp som kan leve av av andre planter eller dyr. Disse parasittene kan vokse på maten vår som gjør det uspiselig. Biologer advarer mot å spise mugne matvarer fordi inntak av visse former kan ha alvorlige bivirkninger, ifølge USDA.

Identifikasjon

Formen som vokser på mat er en threadlike organisme som produserer mange sporer. Disse sporene gi mat mold sin farge, som lett kan ses på overflaten av mat.

Betydning

Når du ser mugg vokser på overflaten av maten du kan være trygg på at det er godt under overflaten også. Det har røtter som vokser langt under overflaten sprer sopp til andre områder innen matvareproduktet, per Food Reference.com.

Effekter

Mange mennesker lider av allergi og mugg som vokser på mat kan produsere en alvorlig allergisk reaksjon på deres system. Disse formene kan føre til respiratorisk lidelse som krever legehjelp, per USDA.

Danger

Under optimale forhold noen muggsopp kan produsere mykotoksiner, som er gift som får folk til å være svært syk.

Expert Insight

Ifølge Food and Agriculture Organization (FAO) i FN, kan om lag 25 prosent av matplanter i verden være forurenset av mykotoksiner. De sier også at én form, aflatoksin, er en kreftfremkallende giften funnet hovedsakelig funnet voksende på feltet mais og peanøtter.