Digidexo.com

Forstøvningsanordningen behandlingsmetoder

En forstøver leverer inhalerte medikamenter, for behandling av respiratoriske sykdommer, i form av en damptåke. Nærmere bestemt, forstøvningsanordningen behandlinger er ett element i et behandlings spektrum. I noen tilfeller kan imidlertid forstøvningsanordningen utgjør hele spekteret av behandlingen for den enkelte pasient. Spesielt spedbarn og små barn representerer kategorier av pasienten som forstøvningsanordningen behandlinger kan omfatte full behandling rekkevidde.

Beskrivelse av en forstøver

En forstøver er en del av medisinsk utstyr som benyttes i behandlingen av respiratoriske sykdommer. Nebulizers, avhengig av pasienten, kan brukes som eneste middel for levering av medisiner for en respiratoriske tilstand; eller de kan bare brukes i forekomsten av ekstreme forekomster av sykdom. I det andre tilfellet, styrer pasienten færre oppblussing på sykdom ved anvendelse av en inhalator. Forstøvere er mest brukt i sykehus for, men i enkelte tilfeller kan anvendes i hjemmet innstilling. Noen ganger kan du også høre nebulizers referert til som "pustemaskin".

Vanlige plager Behandlet

Den mest vanlige bruk av en forstøver er for behandling av astma, kronisk obstruktiv pulmonal sykdom (COPD), eller selv i pasienter som lider av en kombinasjon av astma og COPD.

Hvordan en Nebulizer Works

En forstøver fungerer ved hjelp av en luftkompressor og en forstøverkopp "neb cup" å slå medisinering i en damptåke for pasienten å inhalere passivt (i motsetning til den aktive innånding av administrering av en inhalator.) Nebulizers skape en medisinert tåke ved hjelp av trykk romluften til å lage en medisinert damp. Avhengig av den enkeltes spesielle behov, vil pasienten nebulize (inhalere damp) for vanligvis 5 til 10 minutter eller 10 til 20 minutter. På grunn av at forstøvningsprosessen fortynner medisiner som det diffunderer ut av maskinen inn i den omgivende atmosfære, er en mer konsentrert dose av medisin plassert inn i forstøveren i forhold til doseringen at den samme pasienten ville gjelde ved hjelp av en inhalator.

Mest sannsynlig pasienten å bruke Nebulizers

De mest vanlige plager for forstøver bruk er astma og / eller KOLS. Dessuten er nebulizers mest brukt for de helt unge eller veldig gamle pasienten.

Hvordan en Nebulizer brukes i Total behandlings

Den forstøver er et vedlikeholdsverktøy i behandlingen av respiratoriske sykdommer. Den er ikke beregnet for lindring av akutte tilfeller, som for eksempel en alvorlig astmaanfall. De er ment som et forebyggende verktøy for å redusere sannsynligheten for slike alvorlige angrep. På grunn av den høyere utgangskonsentrasjon av den foreskrevne medisiner, bivirkninger av legemidlet i seg selv er mer sannsynlig enn inhalator med bruk av det samme medikament. Selv om det vanligvis ikke forstøvere benyttes for akutte anfall, er det noen individuelle tilfeller hvor en bestemt pasient kan foretrekker forstøveren bruk for å lindre ekstreme åndedrettsvansker. Enkelte individer kan finne bruk av en standard forstøver resulterer i ubehag i nese, hals eller munn. I et slikt tilfelle kan anvendelse av en jet-nebulisator være foreskrevet å lindre det potensielt problem.