Digidexo.com

Chemo Behandling for Stage IV Lung Cancer

Lungekreft er den ledende årsak til alle kreftrelaterte dødsfall i USA, ifølge Centers for Disease Control and Prevention. Stage IV lungekreft er den mest avanserte formen for lungekreft.

Kjemoterapi

Når lungekreft utvikler seg til stadium IV, kan det ikke lenger kan behandles med kirurgi. I stedet, leger stole på cellegift for å bremse spredningen av sykdommen og forlenge levetiden på pasientene så mye som mulig, i henhold til Portland Providence Health and Services.

Funksjon

Kjemoterapi for stadium IV lungekreft bruker intravenøse infusjoner av narkotika for å ødelegge kreftceller. Vanligste legemidlene som brukes for kjemoterapi i lungekreft behandling inkluderer carboplatin, cisplatin, docetaxel, etoposid og paditaxel.

Time Frame

Kjemoterapi for stadium IV lungekreft er vanligvis administreres i ett til to timer hver 20 dager, selv om enkelte typer krever bare 30 minutters doser som skjer ukentlig, ifølge den australske Forsk.

Side Effects

Bivirkninger av cellegift behandling for stadium IV lungekreft blant annet mangel på røde eller hvite blodceller, redusert nivå av blodplater, tretthet, svakhet, kvalme, endringer i smakssansen, munnsår, diaré og håravfall eller tynning, i henhold til Cancer Research UK.

Betraktninger

I noen tilfeller, leger bruker strålebehandling i tillegg til kjemoterapi i smertefulle områder, ifølge Mayo Clinic.