Digidexo.com

Drug Treatment for osteoporose

Osteoporose er en sykdom som resulterer i et tap av beintetthet, øker risikoen for frakturer i pasienter. Legene bruker en rekke medikamentelle behandlinger for osteoporose, rapporterer Mayo Clinic.

Bisfosfonater

Bisfosfonater bremse nedbryting av bein. Stoffet omarbeiding er en ny intravenøs form av bisfosfonater godkjent av FDA i 2007, noe som krever administrasjon bare en gang hvert år for å behandle benskjørhet.

Raloksifen

Raloksifen eller Evista er en selektiv østrogen reseptor modulator, noe som betyr at det påvirker kroppen på samme måte som østrogen ved å bremse bentap. FDA godkjente stoffet for bruk hos kvinner og anbefaler det bare for de uten en historie med blodpropp.

Calcitonin

Kalsitonin fungerer på samme måte til skjoldbrusk hormoner og er tilgjengelig som en nesespray eller en injeksjon. Det fungerer på samme måte som bisfosfonater, men er mindre sterk og er reservert for dem som ikke klarer å ta andre osteoporose narkotika.

Teriparatide

Teriparatide eller Forteo ligner på hormoner som produseres av din parathyroid, som arbeider for å fremme nye bein vekst snarere enn å forhindre bentap. Pasientene får stoffet gjennom en daglig injeksjon, for maksimalt to år.

Tamoxifen

Tamoxifen, som leger ofte fore til kvinner for forebygging av brystkreft, reduserer også risikoen for benbrudd assosiert med osteoporose.