Digidexo.com

Cymbalta for Migrene

Cymbalta for Migrene


Duloksetin HCI, merkenavn Cymbalta, er en populær antidepressiva. Men dcotors forskrive det off-label for folk med migrene eller migrenepasienter. Selv om det ikke offisielt godkjent for å forebygge migreneanfall, antidepressiva ofte være effektive, sier Migrene For Dummies.

Funksjon

For å forhindre migreneanfall, ta Cymbalta daglig. Men det kan ikke stoppe et migreneanfall når den starter.

Spekulasjoner

Migrene Awareness Gruppe: En National Forståelse for migrenepasienter (MAGNUM), sier at et fall i den kjemiske serotonin i hjernen er tenkt å starte et migreneanfall. Serotonin spiller en rolle i depresjon, noe som kan forklare hvorfor det hjelper migrenepasienter.

Betraktninger

Cymbalta kan fungere best for migrenepasienter som også har en angstlidelse, ifølge PubMed.gov.

Time Frame

Migrenepasienter tar Cymbalta bør oppleve mindre migreneanfall i ca to måneder.

Bivirkninger

Cymblata normale bivirkninger er døsighet, munntørrhet, flatulens, forstoppelse og søvnløshet. Men kontakte lege umiddelbart hvis det er pusteproblemer, plutselige neseblod eller kløende hud.