Digidexo.com

Hvordan å reise med flytende oksygen

Ekstra oksygen brukes til å behandle en rekke sykdommer for personer i alle aldre. Reiser med flytende oksygen kan være farlig, men kan med hell gjøres med skikkelig planlegging. Det er viktig å først sjekke med legen din før du reiser med oksygen for å være sikker på at oksygentilførselen vil være nok til å bære deg i løpet av turen. Det bør også være en full forståelse av sikkerhetsreglene knyttet til oksygentank.

Bruksanvisning

Bil

•  Fjern alle terapeutiske vedlegg før du flytter tanken. Strømningsmåleren bør fjernes og tanken bør bli avkortet før flytting.

Plasser oksygentank i oppreist stilling og i førerhuset på kjøretøyet. Tanken bør ikke lagres i noen annen stilling eller i bagasjerommet på en bil.

Åpne vinduer for å sikre at det er nok ventilasjon. Flytende oksygen tanker slipper små mengder gass som kan være farlig i lukkede steder. Åpne vinduer sørger for at disse gassene ikke forbli fanget i bilen og forårsake skade på beboerne.

Air Reise

Ring flyselskapet og varsle dem om at du skal reise med oksygen minst 24 timer i avansert. Flyselskapet vil kunne gi deg de ekstra kostnadene forbundet med å reise med oksygen.

Send inn din resept fra legen din til gate agent for verifisering.

Send legens utslipp til gate agenten som bevis på at du har lov til å reise. Den medisinske meldingen kan inneholde flere dokumenter som kan ha å bli overgitt til gate agent.