Digidexo.com

CRT og nyresvikt

CRT og nyresvikt


Salt og væskeretensjon vanligvis sett hos pasienter med nyresvikt kan påvirke hjertet. Cardiac resynkroniseringsbehandling er en behandling som brukes for pasienter med hjertesvikt og er også gunstig for nyresvikt.

Nyresvikt

Ifølge Mayo Clinic, oppstår nyresvikt når nyrene ikke klarer å fjerne overflødig væske, natrium og annet rusk fra blodet. Disse avfall etterlatt i blodet ved svekket eller syke nyrer økning til skadelige nivåer hvis behandlingen ikke er søkt.

Betydning

Ifølge American Heart Association, er hjerte resynkroniseringsbehandling (CRT) en behandling utviklet for å hjelpe hjertet slå mer effektivt hos pasienter med hjertesvikt (CHF). CHF opptrer når hjertemuskelen er for svak til å fungere effektivt, som kan være en bivirkning av kronisk nyresvikt. Hvis dette er tilfelle, må pasientens glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) overvåkes. Ifølge National Kidney Foundation, er GFR den mest effektive nyrefunksjon test tilgjengelig. Pasienter kan også gis en blod urea nitrogen (BUN) test, som måler avfallsstoffer i blodet som nyrene ikke var i stand til å behandle effektivt.

Forskningsresultater

Ifølge PubMed, en tjeneste av National Institutes of Health, CRT behandlinger brukes til å forbedre hjertefunksjon hadde en indirekte, men gunstig, effekt på nyrefunksjonen. PubMed nettside sier at CRT redusert GFR, samt BUN, hos pasienter med hjertesvikt og moderat nyresvikt.