Digidexo.com

Hvordan Les Pediatric blodprøveresultater

Hvordan Les Pediatric blodprøveresultater

Pediatric blodtestresultater er ofte annerledes enn voksne resultater, som verdiene vil variere avhengig av alder, vekt og andre faktorer. Hver uavhengig lab kan ha ulike verdier også. Les resultatene basert på hva lab definerer som et normalt nivå.

Hvordan Les Pediatric blodprøveresultater

•  Gjør deg kjent med de riktige vilkår for ulike typer blodverdier, eller antall av hver type celle. CBC (Complete Blood Count) er en av de vanligste typene av pediatriske blodprøver. Normale verdier inkluderer: Hematokrit (30 til 40 prosent); Hemoglobin (10 til 13 g / dl); Hvite blodceller (3000 til 10.000 celler / MCL); og blodplater (170,000 til 380,000 / mm3).

Finn og les glukose rekkevidde, en annen svært vanlig blodprøve for barn som brukes i screening for diabetes. Normalområdet for pediatrisk glukose er 60 til 100 mg / dl. Glukose er ofte klassifisert med kolesterol, som har et normalt område på 80 til 200 mg / dl hos barn.

•  Bestem elektrolyttbalanse, noe som er viktig for blod og cellefunksjon. Normale elektrolytt verdier er Bikarbonat (24-34 mEq / L); Kalsium (08.08 til 10.04 mg / dl); Klorid (97-106 mmol / L); Magnesium (1.3 til 2.3 mg / dl); Fosfat (3,2 til 5,7 mg / dl); Kalium (3.6 til 5.2 mmol / L); og Natrium (135-144 mmol / L).

Forstå leverfunksjon blodprøver. Normale resultater inkluderer Bilirubin (null til 1,4 mg / dl totalt, null til 0,4 mg / dl direkte) og ammoniakk (11-35 mcg / dl).

Les nyrefunksjon blodprøveresultater. Normalområdet inkluderer BUN (Blood Urea Nitrogen) ved 5 til 18 mg / dl og Kreatinin på under 0,5 mg / dl.

Hint

  • Mange lab resultater er forkortet til måling per beløp. Celler per mikroliter er forkortet til celler / MCL. Andre forkortelser er notert på treff som: gm / dl - gram per desiliter IU / L - internasjonale enheter per liter mcg / dl - mikrogram per desiliter mEq / L - milliekvivalenter per liter mg / dl - milligram per desiliter mm3 --millimeters cubed U / L - enheter per liter
  • Det er viktig å verifisere pediatriske blodprøveresultater med helsepersonell. De individuelle resultatene kan variere og må tolkes av en profesjonell.