Digidexo.com

Hva er behandlingen for kronisk astma?

Kronisk astma forårsaker betennelse og innsnevring av luftveiene i lungene. Astma behandlinger inkluderer medisiner for å holde luftveiene åpne, redusere hyppigheten av astma angrep og nøytralisere effekten av allergener.

Long-Term kontroll

Ifølge Mayo Clinic, langtidsvirkende bronkodilatorer som formoterol kan gi langsiktig lindring av inflammasjon og bidra til å åpne trange luftveier. Flutikason og andre inhalerte kortikosteroider brukes til å redusere betennelse.

Hurtig Relief

Pasienter kan midlertidig slappe deres luftrom og gjør puste lettere ved å ta kortsiktig virkende beta 2 agonister som albuterol under et astmaanfall. Orale kortikosteroider kan brukes på en kort sikt å avlaste alvorlig betennelse.

Allergi Behandlinger

Langtidsbehandling med allergi immunterapi injeksjoner kan redusere immunsystem respons på allergener og unngå alvorlige astmaanfall i fremtiden.

Emergency Treatment

Emergency medisinsk behandling er nødvendig for alvorlige, livstruende astmaanfall. Hvis du opplever kortpustethet mens resten, rask forverring av pusting eller mangel på bedring fra bruk av kortsiktige astma medisiner, kontakt lege.

Forebygging

Astmaanfall kan forebygges ved å unngå astma utløser, ved hjelp av air condition og holde inneluften ren.

Symptomer

Tegn på et astmaanfall kan være tungpustethet mens exhaling, brystsmerter og kortpustethet.