Digidexo.com

Vilkår og symptomer på Pick sykdom

Picks sykdom er også kjent som frontotemporal demens. Det er krympingen av frontale og temporale fremre fliker av hjernen. Picks sykdom er arvelig og ofte går i familier.

Årsaker

Picks sykdom er forårsaket av oppbyggingen av protein i påvirkede områder av hjernen.

Symptomer

Symptomer på Pick sykdom inkluderer endringer i atferd, mangel på sosial kontakt, endringer i matvaner og mangel på energi. Andre symptomer på sykdommen er distractibility, økt interesse for sex og mangel på empati.

Diagnose

Diagnostisering av Picks sykdom er laget ved hjelp neuropsychologic vurderinger for å eliminere andre former for demens. Den eneste måten å gjøre en definitiv diagnose er ved hjernen biopsi.

Behandling

Det er ingen sann behandling for Picks sykdom. Leger generelt behandle symptomene med antidepressiva og andre medikamenter. Eksperimentelle behandlinger er under utvikling, men er ikke mye brukt.

Prognose

Som med de fleste tilfeller av demens, kan pasienten få hjelp til å håndtere symptomene på Picks sykdom, men det kan til slutt føre til fullstendig demens som krever 24-timers omsorg.