Digidexo.com

Defiance Disorder in Young Children

Opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) fører barna til å være sint, argumenterende, og forstyrrende. Utbrudd kan rettes mot foreldre, lærere eller noen myndighet figur. I noen tilfeller forekommer ODD sammen med andre psykiske forstyrrelser så som oppmerksomhetssvikt / hyperaktivitetslidelse (ADHD) og angst eller depresjon.

ODD

Det kan være vanskelig å se forskjell mellom ODD og et barn som er normalt øve sin uavhengighet. ODD er mer sannsynlig å være problemet hvis oppførselen er vedvarende, varer i minst seks måneder, og forstyrre til hjemmet liv og / eller pedagogisk miljø.

Betraktninger

Det er viktig for familien å jobbe med barnets lege, så vel som en mental helse profesjonell. Sammen kan de diagnose og behandle eventuelle andre problemer som kan bidra til ODD, som ADHD og angst og / eller depresjon. I noen tilfeller, når de andre problemene blir behandlet, The Odd symptomene forsvinner.

Atferd

Det er noen atferd som er nært forbundet med barn som har ODD. De er negativitet, trass, ulydighet og fiendtlighet mot autoriteter.

Risikofaktorer

Risikofaktorer som spiller en rolle i et barns utvikling ODD omfatter mishandling / omsorgssvikt, familiens økonomiske problemer, eksponering for vold og mangel på tilsyn.

Behandling

Behandlinger inkluderer terapi og medikament, avhengig av andre psykiske problemer, som kan være til stede. Familieterapi kan hjelpe lære foreldre effektive teknikker for å lettere håndtere et barn med ODD.