Digidexo.com

Mellommenneskelig kommunikasjon i sykepleie: Teori og praksis

Forstå mellommenneskelig kommunikasjon teori og praksis er spesielt viktig for sykepleiere i sine verbale og nonverbale interaksjoner. Valg av ord, grad av lyden, sats på tale, tone, mimikk, holdning og følelser alle påvirke måten en melding er mottatt og tolket. Disse karakteristikkene av den leverte meldingen kan også påvirke tilbakemeldinger mottakeren kan gi. De grunnleggende ferdigheter i mellommenneskelig kommunikasjon for sykepleiere omfatter lytting, spørrende, oppmuntrende / forsterkende, gi informasjon, svare og trøst / betryggende.

Basic Elements of Communication

En avsender, mottaker, budskap og kanal er de grunnleggende elementene i kommunikasjon. Tolkningen av meldingen mottas, avhenger av naturen og samspillet mellom disse fire elementer. Sendere og mottar bringe sine personlige bakgrunn til koding, dekoding og tolkning av meldinger sendt og mottatt.

Mellommenneskelig kommunikasjon

Mellommenneskelig kommunikasjon innebærer muntlige, skriftlige og ikke-verbale metoder, men oftere refererer til ansikt-til-ansikt kommunikasjon transaksjoner som involverer et lite antall deltakere i umiddelbar nærhet. De fleste av de menneskelige sanser tjene som kommunikasjonskanaler for verbal og ikke-verbal kommunikasjon, og det er umiddelbar tilbakemelding.

Faktorer som påvirker kommunikasjon

Psykologiske og sosiale sammenhenger til sendere og mottakere påvirke hva de sier og hvordan de reagerer på det som blir sagt. I en mellommenneskelig kommunikasjon transaksjon, sykepleiere bringe sine behov, verdier, personligheter og begjær til kommunikasjon transaksjonen. Prøver å vise faglig innhold fra pasientens perspektiv. Husk at betydninger for ulike mennesker og variere som personligheter, sammenhenger og språk variere

Effektive Meldinger

Det er ikke nok å ønske å kommunisere. For å være effektive, kan en sykepleier må være tydelig, enkel, kort og direkte. Gi konkrete eksempler og demonstrasjoner, og gjenta på forskjellige måter. Mottakeren skal vite hva det er du ønsker å kommunisere og bør forstå hvorfor, når, hvordan, hvem og hvor.

Barrierer for effektiv kommunikasjon

Alt som forvrenger den tiltenkte melding kan kalles støy som forhindrer mottageren fra å tolke på den tilsiktede måte. Fysiske eller psykiske barrierer kan hindre en pasient fra å forstå en sykepleier eller svarer på en forespørsel. Prøv å forstå verbale signaler som ansiktsuttrykk, øyebevegelser, håndbevegelser, kroppsholdning og ukontrollerte reaksjoner som for eksempel puls og åndedrett priser. I potensielle konfliktsituasjoner, unngå forhastede, ubehagelige retorts. Føle med andre og tenke nøye før du sier noe som potensielt kan føre til konflikter.

Effektiv lytting

Prøver ikke å være en passiv lytter. Konsentrere seg. Delta på ord, tone, nivå av lyden, stillhet, følelser og holdninger. Unngå avbrudd og dom. Av og gjenta eller omskrive hva som ble sagt for å sikre forståelse, og oppmuntre den som snakker med nikk eller verbale signaler.

Breaking Bad News

Vurdere relevante etiske og moralske spørsmål. Rådfør deg med institusjonens skriftlig policy og retningslinjer for å kommunisere sensitiv informasjon for ulike situasjoner. Husk at pasienter og deres kjære er medmennesker. Unngå å gi dårlige nyheter på telefon.