Digidexo.com

Down syndrom og høreapparater

Syttifem prosent av barn med Down Syndrom (DS) opplever et hørselstap i ett eller begge ørene, og mange kan ha nytte av høreapparat, ifølge Kennedy Krieger Institute.

Typer

De fleste mennesker med DS har et mekanisk hørselstap, som betyr lyder inn i øret, men er ikke gjennomført gjennom høre trasé. Men åtte prosent av personer med DS har sensorinevralt hørselstap som blokkerer overføring langs nervene til hjernen.

Årsaker

Et ledende hørselstap i mennesker med DS kan resultere fra fluid i mellomøret, ørevoks, eller abnormaliteter i strukturen av øret. Sensorinevral hørselstap er vanligvis forårsaket av skade på hårcellene i ørene eller hørselsnerven.

Fordeler

Et høreapparat som forsterker som kan rette opp mekanisk hørselstap, og en mottaker som hjelper sender meldinger til hjernen for folk med en nevro hørselstap.

Betraktninger

Hvis et barn med DS trenger høreapparat, er det viktig å få det tidlig i livet sitt til å fremme tale og språkutvikling.

Tips

Velg en audiograf sertifisert av American-Speech-Language Association som er kjent med hørselstap hos personer med DS. Han kan gjennomføre audiometric testing for å identifisere riktig type høreapparat, og hjelpe personen med DS lære å bruke den effektivt.