Digidexo.com

Om Kognitive symptomer på Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom (PD) er en lidelse som hovedsakelig involverer bevegelse. I henhold til Parkinsons sykdom Foundation (PDF), trenger hjernecellene som gjør den kjemiske dopamin ikke fungere skikkelig, og mengden av dopamin de produserer avtar. Mangelen på dopamin påvirker en evne til å bevege seg på en normal måte. De fleste er klar over at pasienter med PD ofte gjør ukontrollerbare bevegelser, men også andre symptomer som kan streiken også. Kognitive symptomer som påvirker organisatoriske ferdigheter og grunnleggende tankeprosesser kan også skyldes PD.

Grader av Cognitive Impairment

PDF rapporterer at de fleste PD pasienter opplever noen kognitive symptomer. To begreper knyttet til kognitive vansker som følge av PD er "mild kognitiv svikt", og for mer alvorlige problemer, "demens".

Utøvende dysfunksjon

Utøvende dysfunksjon refererer til problemer enkelte PD pasienter har med problemløsning, multi-tasking og planlegging. Folk som opplever denne type kognitiv svikt kan føle seg overveldet ved tanken på å fullføre et prosjekt eller opptre på en oppgave.

Minneproblemer

Hukommelsestap kan oppstå som følge av PD, både i form av tilbakekaller informasjon og finne de riktige ordene for elementer og konsepter. Bruk av minne signaler og repetisjon kan hjelpe pasienter håndtere dette frustrerende symptom.

Visual dysfunksjon

Noen PD pasienter har problemer med sine visuelle og romlige relasjoner. Dette symptomet kan bli farlig i visse situasjoner. For eksempel kan en berørt person gjør en feil i beregning av plasseringen av trappen, og dermed fører til et fall.

Behandling

Behandling for kognitive symptomer på PD ikke nødvendig at disse symptomene forsvinner, men det kan hjelpe folk leve så normalt som mulig. Ergoterapeuter ofte lærer pasientene nye måter å gå om hverdagslige aktiviteter.