Digidexo.com

Fakta om menneskekroppen sin pH-nivåer

Fakta om menneskekroppen sin pH-nivåer


De sure og basiske nivåer (hydrogen-ion-innhold) av en oppløsning måles ved hjelp av pH-verdien, eller den potensielle av hydrogen. PH-skalaen går fra 0 til 14, med de nedre tall som representerer mer sure løsninger og de høyere tall som representerer flere alkaliske løsninger, ofte referert til som baser. En pH-verdi på 7 anses nøytral.

Betydning

Siden en stor andel av det menneskelige legeme består av en oppløsning, denne oppløsning fikk en pH vurdering.

Normal Body pH

PH-verdien til blod måler 7.4 hvis det er sunt. Sunn tester av pH fra spytt varierer fra 6 til 7. Sunn urinprøver i 6,5 til 7,5 rekkevidde.

Testing

Body pH er testet med pH-teststrimler, som er tilgjengelig på helsekost og apoteker eller på nettet.

Acidose

Acidose oppstår når legemet har for mye syre. Dette oftest refererer til plasma eller blod pH og oppstår når blodet har sunket til under en 7,35 pH-nivå. De vanligste typene er metabolsk acidose (økt produksjon av metabolske syrer) og respiratorisk acidose (økte karbondioksid beløp i blodet).

Alkalose

Alkalose oppstår når kroppens pH-nivåene når et nivå høyere enn 7,45. Som acidose, de mest vanlige former er metabolsk alkalose (tap av metabolske syrer) og respiratorisk alkalose (tap av karbondioksid i blodet).