Digidexo.com

Normal Infant blodsukkernivå

Normal Infant blodsukkernivå


Å være sunn, må et spedbarn har en normal blodsukkernivå. En blodsukkernivå som er for høyt eller for lavt kan behandles for å bringe den tilbake til det normale.

Viktig

Blodsukker er en måling av sukkeret glukose i blodet. Alle, inkludert spedbarn, trenger riktig mengde blod glukose for å gi energi og å holde kroppen fungerer som den skal.

Normalt nivå

Den normale blodglukosenivå i fullbårne barn er 40 mg / dl til 150 mg / dl. Hos premature barn, er det 30 mg / dL til 150 mg / dL.

Hypoglykemi

Hypoglykemi er en blodsukkernivået lavere enn det normale området. Hypoglykemi hos spedbarn kan være forbigående (kortsiktig) eller vedvarende (langsiktig).

Hyperglykemi

Hyperglykemi er et blodglukosenivå høyere enn det normale området. Denne tilstanden er noen ganger forårsaket av visse sjeldne lidelser, men det er vanligvis en midlertidig problem som følge av for mye glukose i IV-røret for lav fødselsvekt spedbarn.

Ledelsen

En unormal spedbarn blodsukkernivå er vanligvis brakt tilbake til det normale med behandling. For hypoglykemi, kan spedbarn får sondeernæring eller glukose via en IV; for hyperglykemi ikke forårsaket av for mye IV glukose, kan de få hurtigvirkende insulin.