Digidexo.com

Hvordan Stopp Girls mobbing

Fokuset Adolescent Services nettside sier at mobbing er fornærmende oppførsel av en eller flere personer mot én eller flere ofre. Det er tydelige forskjeller i hvilke typer mobbing jenter og gutter ta del i.

Jenter

Focus Adolescent Services melder at mobbing av jenter tar ofte form av verbal, snarere enn fysisk mishandling. Verbal mishandling inkluderer navnet ringer, sladder og ryktespredning om offeret og utelukkelse av offeret fra en sosial gruppe.

Bevissthet

Den amerikanske regjeringens Girls Health nettsted melder at mobbing blant jenter kan reduseres ved hevingen av bevissthet blant en sosial gruppe. Ved å egge et løfte om ikke å mobbe og rapportering mobbing, kan antall mobbeofre reduseres.

Informere

The Girls Health nettsted forklarer at den enkleste måten å stoppe mobbing når det har begynt å fortelle en mobbe offer eller en venn til å informere en ansvarlig voksen over situasjonen. La en ansvarlig voksen vet om situasjonen kan beskytte offeret fra ytterligere overgrep.