Digidexo.com

Forskjellen mellom Bendelorm & Ringorm

Bendelorm og ringorm er like i at de er parasittmidler som forårsaker infeksjon hos mennesker og husdyr. Men de har et par viktige forskjeller.

Beskrivelse

Bendelorm konsentrerer seg i kroppen, vanligvis i fordøyelseskanalen. Ringorm, på den annen side, infiserer huden. I kontrast med bendelorm, som egentlig er en type orm, er ringorm en sopp.

Årsaker

En bendelorm infeksjon er leid inn av forbruker rå eller kokt kjøtt. Ringorm, som trives i varme, fuktige områder, spres med fysisk kontakt.

Symptomer

En person med bendelorm ikke viser noen symptomer. En person med ringorm, har imidlertid vanligvis en rød, kløende utslett i form av en ring.

Diagnose

Bendelorm infeksjon kan detekteres ved å undersøke avføringen til pasienten for ormer. Ringformet utslett er vanligvis tyder på ringorm infeksjon.

Behandling

Bendelorm er behandlet med medisiner som niclosamide, praziquantel og albendazole som kan tas gjennom munnen. Ringorm infeksjoner kan behandles med kremer som kan kjøpes uten resept.