Digidexo.com

Tegn og symptomer på Revmatisk hjertesykdom

Tegn og symptomer på Revmatisk hjertesykdom


Revmatisk hjertesykdom er en livslang hjerte tilstand der hjerteklaffene er ødelagt av betennelsen som oppstår med revmatisk feber. De hjerteklaffer kan bli arrete, og blod er forhindret fra å strømme i den retning eller kvantitet som det skal.

Årsak

Revmatisk hjertesykdom er forårsaket av revmatisk feber, noe som kan resultere fra en ubehandlet strep halsinfeksjon.

Identifikasjon

Alle er mottakelige for strep hals virus og kan oppleve akutt revmatisk feber, men barn i alderen fem til 15 oftest lide.

Tegn på infeksjon

Revmatisk feber oppstår vanligvis to til tre uker etter en strep halsinfeksjon. Vanlige symptomer assosiert med revmatisk feber innebære en generell følelse uvel, feber og leddsmerter og hevelse som veksler steder i kroppen.

Betydning

Ifølge American Heart Association, er revmatisk hjertesykdom den ledende årsaken til kardiovaskulær død blant personer i alderen 50 og under i verdens utviklingsland.

Forebygging

Den viktigste metode for forebygging for revmatisk hjertesykdom, er å behandle en infeksjon med streptokokker antibiotika før revmatisk feber er i stand til å utvikle seg.