Digidexo.com

Kjemoterapi behandling av leddgikt

Kjemoterapi behandling av leddgikt


Behandlinger for leddgikt er mange, men en lite kjent alternativ er å bruke kjemoterapi for leddgikt behandling. Mens det kan virke rart å bruke de samme medikamenter for leddgikt som brukes til kreftbehandling, har narkotika vist resultater.

Type leddgikt Fordeler

Chemo stoffer blir brukt i behandling av reumatoid artritt, som er en autoimmun sykdom.

Expert Insight

Melanie Haiken av Caring.com diskuterer behandling av leddgikt med kjemoterapi narkotika, rapporterer at de stoffene brukes i mye lavere doser i behandling av leddgikt enn brukes i kreftbehandling.

Slik fungerer det

The Cleveland Clinic i Ohio sier at chemo stoffene virker på revmatoid artritt ved å redusere de prosesser i kroppen som forårsaker betennelse.

Legemidler som brukes

De mest brukte kjemoterapi narkotika brukes til behandling av leddgikt inkluderer metotreksat, Imuran og cytoxan. Disse stoffene blir noen ganger brukt i forbindelse med andre medikamenter artritt.

Side Effects

Arthritis.org rapporterer at noen mennesker kan oppleve de samme bivirkningene som skjer i kreftbehandling, men i mye mindre grad fordi stoffene brukes i mye mindre doser for leddgikt behandling.