Digidexo.com

Forårsaker agent av svineinfluensa

Forårsaker agent av svineinfluensa


Svineinfluensaen er forårsaket av influensaviruset H1N1. Både Centers for Disease Control og Prevention (CDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO) refererer til viruset som pandemi, som betyr at det er potensial for infeksjon rundt om i verden.

Funksjoner

Svineinfluensa opprinnelig fikk sitt navn fordi det ble antatt å ha kommet fra en influensa som i stor grad smittet griser; Men er det nå kjent at H1N1 influensa inneholder elementer av svineinfluensa, fugleinfluensa og menneskelig influensa.

Transmission

I motsetning til fugleinfluensa, men som vanlig sesonginfluensa, sprer H1N1 influensa effektivt fra person til person.

Symptomer

Svineinfluensa fører til at alle de samme symptomene som sesonginfluensa, som kan inkludere feber og frysninger, hoste, sår hals, lunger, hodepine, muskelsmerter og tretthet. Men H1N1 kan føre til ytterligere symptomer, inkludert oppkast og diaré, og disse kan være mer alvorlig enn de av sesonginfluensa.

Betraktninger

Svineinfluensa kommer ikke fra å spise svinekjøtt produkter, og kan bare komme fra kontakt med en smittet person.

Forebygging

Den mest anbefalte metoden for å unngå smitte med H1N1-viruset er vaksinasjon, som nå er tilgjengelig.