Digidexo.com

Oppbygging av Chicken Pox Virus

Vannkopper er forårsaket av varicella-zoster-virus (VZV). VZV er den tredje av de humane herpesviruser (HHV), som er DNA virus som har en konvolutt, et tegument og et kapsid, som inneholder viruset 'DNA. Strukturen av VZV er tettest lik som herpes simplex virus (se referanse 1).

Konvolutt

Det ytterste lag av VZV er konvolutten, sammensatt av lipider (fett). I tillegg til å gi strukturen til den virale partikkelen, kalt et virion, konvolutten inneholder glykoproteiner som gjør viruset for å identifisere og binder seg til dens target neuron-celler (se referanse 1).

Tegument

Tegument er neste lag av VZV. Den inneholder virus, så vel som proteiner og enzymer som brukes av viruset til å replikere seg selv (se referanse 1).

Kapsid

Den kapsid (eller nuclecapsid) av varicella-zoster virus inneholder og beskytter DNA, som er båret inn i kjernen av infiserte vertsceller.

DNA

Det genetiske materiale, DNA, av VZV er inneholdt i kapsid. DNA koder proteiner er nødvendig for replikasjon av viruset.

Effekter

Infeksjon med herpesvirus fører til livslang infeksjon. I tilfelle av VZV, går viruset latent i en nervecelle etter vannkopper går bort, og en oppblussing av viruset kan føre til helvetesild senere i livet (se referanse 2).