Digidexo.com

Hvordan identifisere en sak av arsenikkforgiftning

Arsen er et element og er svært giftige både i elementær form og i forbindelser, selv om den er mye mer vanlig i forbindelsene. Arsen er uorganiske forbindelser er generelt mer giftig enn de organiske seg, og det kan ikke bli brutt ned eller på annen måte ødelagt, fordi det er et stabilt element. Følgende trinn vil hjelpe deg å identifisere og behandle en sak av arsenikkforgiftning.

Bruksanvisning

Fjern pasienten fra forurenset miljøet hvis forgiftning fra arsine gass er mistenkt. Fjern alle forurensede klær og begynne en utskiftningstransfusjon om nødvendig.

Se etter symptomer. Arsen dreper ved massive forstyrrelser i fordøyelsessystemet med 70-180 milligram er gjennomsnittlig dødelig dose i en ikke-aklimatisert voksen. Symptomer fra lavt nivå eksponering er diaré, kvalme, oppkast og en prikkende følelse i ekstremiteter. Langvarig eksponering kan mørkere i huden og føre til liktorn eller vorter.

Begynn generelle støttetiltak når arsenikkforgiftning er bekreftet. Administrer isotone intravenøs væske. Når pasienten er tilstrekkelig hydrert, kan vasopressorer som dopamin og noradrenalin brukes.

Begynn spesifikk behandling. Dekontaminer maven ved ventrikkelskylling, ikke indusert oppkast. Chelatering kan oppnås med Dimercaprol eller britisk anti-lewisite (BAL). Chelation kan også omfatte penicillamin.