Digidexo.com

Autisme atferdsproblemer

Autisme består av en gruppe symptomer og utviklings hjernen lidelser ofte referert til som autismespekterforstyrrelser (ASD). Ifølge National Institute of Mental Health, er det anslått at én av hver 150 barn er diagnostisert med autisme.

Social Behavioral Problems

Barn med autisme har problemer med sosiale interaksjoner. De har ofte problemer med å gjøre eller opprettholde øyekontakt. Typisk kroppsspråk og gester er ofte fraværende. Barn og tenåringer med autisme kan ha problemer å utvikle vennskap med jevnaldrende.

Atferds Symptomer

Atferdsproblemer inkluderer obsessive-compulsive-type stivhet til daglige rutiner og opptatthet med spesifikke objekter eller områder av interesse, for eksempel en opptatthet av dinosaurer eller bilskilt.

Fysisk Behavior

Fysiske symptomer inkluderer flakse av armene, spinning og rocking. Disse atferdsproblemer kalles selvstimulering eller "stimming" og hjelpe barn selv-regulere kroppen og sansene. Gjentatte manerer er også vanlig.

Kommunikasjon

Mange barn med autisme har problemer med språket. Tale kan bli forsinket, vanskelig å forstå eller fraværende.

Behandling av atferdsproblemer

Mange vellykkede behandlinger finnes for å behandle autisme atferdsproblemer. Behandlinger inkluderer ABA (anvendt atferdsanalyse), logopedi, kosttilskudd endringer og medisinering. Besøke en spesialist for en komplett evaluering og behandlingstilbud.