Digidexo.com

Effekter av temperatur på cellulær respirasjon

Alle levende ting få den energien de trenger fra en mobil prosess som kalles åndedrett, en fysiologisk prosess hvor enkle mat molekyler som sukker brytes ned av kroppens celler til å produsere energi.

Betydning

Respirasjon er kompleks serie av reaksjoner som forekommer i alle levende celler, der enkle sukkermolekyler er brutt ned av kroppens celler til å produsere energi i form av ATP (adenosin trifosfat) molekyler.

Forholdet mellom temperatur og cellulær respirasjon

Normalt celleånding renteøkninger som temperaturen i omgivelsene stiger, og når miljøet kjøler, respirasjonsfrekvensen synker.

Mekanisme

Temperaturen kan representeres som den gjennomsnittlige kinetiske energien til visse grupper av molekyler. Derfor kan det bli spekulert i at cellulære aktiviteter er sterkt påvirket av temperaturområde, som vil frekvensen av cellulær respirasjon.

Forekomst i Planter

I planter, er noen av disse ATP-molekyler benyttes under fotosyntesen for å produsere sukker.

Forekomst i flercellede organismer

Flercellede organismer hovedsakelig respirere aerobt ved hjelp av sukker og oksygen, som produserer karbondioksyd, vann og energi som biprodukter.