Digidexo.com

Gene Therapy & Liver Cancer Treatment

I løpet av det siste tiåret svulst immunologi og genterapi har gjort betydelige fremskritt. Nå er det vesentlige grunner som støtter begrunnelsen for genterapifokusert leverkreftvaksiner ved å erstatte eller inaktivere muterte gener.

Betydning

Natur Cancer Gene Therapy magasinet publisert en artikkel som viser kreftceller i leveren er gode karakterer for genterapi utnytte adenovirus vektorer (genoverføring agenter), basert på en viktig forståelse av forskjellene mellom normale leverceller og kreftceller.

Identifikasjon

P53-genet er et ofte endret tumorsuppressorgen i leverkreft. Når leverceller er normalt, det hjelper cellene løse skade på deres DNA og forhindrer overdreven vekst; når DNA-skader blir for mye å bli gjenopprettet, oppfordrer det celledød.

Funksjoner

Den hepatoma (levertumor) er utviklet av kronisk hepatitt og cirrhose i leveren. Genterapi anvender vektorer (bærere) for å levere normal DNA til målet levercellen for å gjenopprette den tilbake til normal

Behandling

Noen leverkreft behandlingstilbud omfatter kirurgi, levertransplantasjon, tumor ablasjon og embolization, cellegift, strålebehandling og målrettet terapi.

Betraktninger

Genterapi er et eksperimentelt felt som fortsetter å utvikle seg, og tilbyr interessante muligheter for leverkreft behandling. Dette feltet har fortsatt begrensninger, men tar tak i sentrale problemstillinger for å løse dem.