Digidexo.com

Definisjon av Developmental Disabilities

Utviklingshemmede er funksjonshemninger som dukker opp i løpet av de årene av barndommen og ungdomsårene og kan forårsake betydelige svakheter for den enkelte. En forståelse av utviklingshemming er viktig for foreldre med utviklingshemmede barn, lærere, sosialarbeidere og andre.

Definisjon

En utviklings funksjonshemming er en tilstand som innebærer fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, utvikler før fylte 22, er ventet å fortsette gjennom hele levetiden til den enkelte og er manifestert gjennom svekkelser i flere domener av funksjon.

Historie

Behandling av utviklingshemmede har gradvis bedret seg over tid. I det 20. århundre, ble lover mandat at psykisk utviklingshemmede må steriliseres veltet, og en bevegelse bort fra institusjoner og mot støttende selvstendig liv oppstod.

Årsaker

Utviklingshemming kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert både prenatal og postnatal eksponering for giftstoffer, gener, underernæring og sykdommer.

Typer

De fleste utviklingshemming kan plasseres i en eller flere av følgende kategorier: nevrologisk (autisme, cerebral parese, mental retardasjon), sensoriske (blindhet, døvhet), metabolsk (hypothyrodism) og degenerative (Retts syndrom).

Epidemiologi

Ifølge Center for Disease Control and Prevention, om lag 13 prosent av barn har noen form for en utviklingsmessig funksjonshemming.