Digidexo.com

Fakta om Inpatient Rehab

Fakta om Inpatient Rehab


Innleggelse rehab refererer til rehabilitering i et bolig atmosfære, for eksempel et senter eller sykehus, i motsetning til pasienten bor andre steder og rapportering for omsorg og til. Den brukes oftest i omsorgen for eldre og for narkotika og alkohol rehabilitering.

Drug and Alcohol Rehab

Innleggelse rehab ofte brukes i tilfeller av alkohol- og narkotikamisbruk, som det fjerner narkomane fra den negative stemningen og fristelser sine tidligere liv mens de delta terapitimer og kanskje gå gjennom en detox program.

Fysioterapi

Innleggelse fysioterapi innebærer oftest personer med alvorlige traumer, som for eksempel brannofre, eller skader eller operasjoner som krever intens rehabilitering, for eksempel spinal-ledningen og hjerneskader, slag og andre forhold som viser seg medisinsk komplisert.

Psychological

Pasienter med alvorlige psykiske helseproblemer som ikke har forbedret med polikliniske behandlinger er gode kandidater for innleggelse rehab, hvor de kan overvåkes og behandles etter behov.

Volunteer vs. mandat Rehab

Volunteer innleggelse rehabilitering involverer folk som velger å søke hjelp, i motsetning til lovpålagte tilfeller, for eksempel tilfeller av avhengighet og psykiske problemer - spesielt etter en arrestasjon.

Fordeler

Stasjonær rehabilitering tilbyr muligheten for heltid omsorg og tilsyn av disse gjennomgår alvorlige psykiske, fysiske eller avhengighet problemer, slik at de kan fokusere på sine forhold uten eksterne distraksjoner.