Digidexo.com

Vitaminer eller mineraler som fører til at opptaket av Seroquel

Vitaminer eller mineraler som fører til at opptaket av Seroquel


Seroquel er godkjent for behandling av voksne med alvorlig depressiv lidelse, akutt bipolar lidelse, maniske episoder, og schizofreni. Seroquel er ofte tatt i kombinasjon med andre medisiner. Når du tar Seroqeul, er det viktig å sørge for at andre vitaminer og kosttilskudd du kan ta ikke hindre absorpsjon av Seroquel.

Vitaminer og mineraler

Ingen studier har vist en vitamin eller mineral for å minske absorpsjon av Seroquel. Men frukt med mye vitamin C, som grapefrukt, aktivere cytokrom P450-systemet. Derfor spiser disse fruktene kan redusere mengden av Seroquel i systemet. Det er også viktig å varsle legen din om eventuelle kosttilskudd du tar.

Selv om ingen kjente vitaminer eller mineraler blokkere absorpsjon av Seroquel, er det et par bemerkelsesverdige legemiddelinteraksjoner.

Cimetidin

Cimetidin har vist seg å redusere mengden av quetiapin absorberes oralt. Multiple doser av cimetidin har vist seg å redusere Seroquel absorpsjon med 20 prosent. Denne effekten er vanligvis ikke stor nok til å kreve dosejustering.

Fenytoin

Fenytoin er klassisk eksempel på en forbindelse som øker aktiviteten av cytokrom P450-systemet. Dette systemet er ansvarlig for nedverdigende Seroquel. Derfor tar fenytoin vil redusere mengden av Seroquel i systemet. Legen din må justere dosen din hvis du må ta disse to medikamentene sammen.